Замовлення списком Замовлення списком

Сульфацил натрію краплі очні 30 % флакон 10 мл

Biopharma
Артикул: 4640

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ

(SULFACYL SODIUM)

 

 

Склад:

діюча речовина: 1 мл розчину містить 300 мг сульфацетаміду натрію;

допоміжні речовини: натрію тіосульфат, кислота хлористоводнева, вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма. Краплі очні.

 

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Сульфаніламіди.

Код АТС S01А В04.

 

Клінічні характеристики.

Показання. Інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливою до препарату мікрофлорою (кон`юнктивіти, кератити, блефарити, гнійні виразки рогівки, бленорея). Гонорейні захворювання очей у дорослих, профілактика бленореї у новонароджених.

 

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату та інших сульфаніламідів.

 

Спосіб застосування та дози. Дорослим препарат закапують в уражене око по 1–2 краплі 3–6 разів на добу. Курс лікування визначає лікар індивідуально, у середньому становить 7-10 днів. Для профілактики бленореї у новонароджених закапують у кожне око по 2 краплі препарату безпосередньо після народження та по 2 краплі через 2 години. При гонорейних захворюваннях очей у дорослих: місцеве лікування (у вигляді закапувань 30 % розчином сульфацетаміду натрію).

 

Побічні реакції. В окремих випадках можливе подразнення тканин ока (почервоніння, свербіж, набряк повік, печіння).

 

Передозування. Спостерігається значне подразнення слизової оболонки ока; у цих випадках негайно припиняють застосування препарату. При необхідності призначають симптоматичне лікування.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю. Сульфацил натрію застосовують у період вагітності або годування груддю за призначенням лікаря, якщо очікуваний лікувальний ефект перевищує ризик розвитку можливих побічних реакцій.

 

Діти. Сульфацил натрію (30 % розчин) застосовується тільки для профілактики бленореї у новонароджених.

Особливості застосування. Пацієнти з підвищеною чутливістю до фуросеміду, тіазидних діуретиків (гідрохлортіазид), похідних сульфонілсечовини (глібенкламід), інгібіторів  карбоангідрази (діакарб) можуть мати підвищену чутливість до Сульфацилу натрію.

Сульфацил натрію при місцевому застосуванні несумісний з препаратами солей срібла.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджувалася.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При сумісному застосуванні з новокаїном, дикаїном, анестезином бактеріостатичний ефект зменшується; дифеніл, саліцилати посилюють токсичність Сульфацилу натрію; при застосуванні з антикоагулянтами непрямої дії підвищується специфічна активність останніх.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Антимікробний засіб групи сульфаніламідів. Чинить бактеріостатичну дію відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій – стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички. Механізм дії пов`язаний з конкуруючим антагонізмом з параамінобензойною кислотою і конкуруючим пригніченням дигідроптероатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів. Внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

Фармакокінетика. При інстиляції на конюнктиву препарат проникає в середовище ока, де і створює свою специфічну антибактеріальну дію. Діє переважно місцево, але частина препарату всмоктується крізь запалену конюнктиву та проникає у системний кровотік.

 

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна або злегка забарвлена прозора рідина.

 

Термін придатності. 2 роки.

Після розкриття флакона – 20 діб.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 ºС.

 

Упаковка.

По 5 мл або 10 мл 30 % розчину у флаконі скляному. По 1 флакону або 5 флаконів у комплекті з кришкою-крапельницею у картонній пачці.

По 10 мл 30 % розчину у флаконі пластиковому. По 1 флакону у картонній пачці.

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

Виробник. ПрАТ «БІОФАРМА», Україна;

                    ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна.

 

Місцезнаходження.

Україна, 03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 9;

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

 


ИНСТРУКЦИЯ

 по медицинскому применению препарата

 

СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ

(SULFACYL SODIUM)

 

Состав:

действующее вещество: 1 мл раствора содержит 300 мг сульфацетамида натрия;

вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, кислота хлористоводородная, вода для инъекций.

 

Лекарственная форма. Капли глазные.

 

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в офтальмологии. Сульфаниламиды.
Код АТС S01А В04.

 

Клинические характеристики.

Показания. Инфекционно-воспалительные заболевания глаз вызванные чувствительной к препарату микрофлорой (конъюнктивиты, кератиты, блефариты, гнойные язвы роговицы, бленнорея). Гонорейные заболевания глаз у взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата и другим сульфаниламидам.

 

Способ применения и дозы. Взрослым препарат закапывают в пораженный глаз по 1-2 капли 3-6 раз в сутки. Курс лечения определяет врач индивидуально, в среднем составляет 7-10 дней. Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают в каждый глаз по 2 капли препарата непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 часа. При гонорейных заболеваниях глаз у взрослых: местное лечение (в виде закапываний 30 % раствором сульфацетамида натрия).

 

Побочные реакции. В отдельных случаях возможно раздражение тканей глаза (покраснение, зуд, отек век, жжение).

 

Передозировка. Наблюдается значительное раздражение слизистой оболочки глаза; в этих случаях немедленно прекращают применение препарата. При необходимости назначают симптоматическое лечение.

 

Применение в период беременности или кормления грудью. Сульфацил натрия применяют в период беременности или кормления грудью по назначению врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных реакций.

 

Дети.   Сульфацил   натрия   (30 %  раствор)   применяется   только   для  профилактики  бленнореи  у новорожденных.

Особенности применения. Пациенты с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам (гидрохлоротиазид), производным сульфонилмочевины (глибенкламид), ингибиторам карбоангидразы (диакарб) могут иметь повышенную чувствительность к Сульфацилу натрия.
Сульфацил натрия при местном применении несовместим с препаратами солей серебра.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не исследовалась.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При совместном применении с новокаином, дикаином, анестезином бактериостатический эффект уменьшается; дифенил, салицилаты усиливают токсичность Сульфацила натрия; при применении с антикоагулянтами непрямого действия повышается специфическая активность последних.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Антимикробное средство группы сульфаниламидов. Оказывает бактериостатическое действие относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий – стрептококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с параамибензойной кислотой и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Вследствие этого нарушается синтез нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) бактериальных клеток и тормозится их размножение.

Фармакокинетика. При инстилляции на конъюнктиву препарат проникает в среду глаза, где и создает свое специфическое антибактериальное действие. Действует преимущественно местно, но часть препарата всасывается через воспаленную конъюнктиву и проникает в системный кровоток.

 

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: бесцветная или слегка окрашенная прозрачная жидкость.

 

Срок годности. 2 года.

После раскрытия флакона - 20 суток.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

 

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре не выше 25 °С.

 

Упаковка.

По 5 мл или 10 мл 30 % раствора во флаконе стеклянном. По 1 флакону или  5 флаконов в комплекте с крышкой-капельницей в картонной пачке.

По 10 мл 30 % раствора в флаконе пластиковом. По 1 флакону в картонной пачке.

                    

Категория отпуска. По рецепту.

 

Производитель. ЧАО «БИОФАРМА», Украина; 

                              ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

 

Местонахождение.

Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9;

Украина, 09100, Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

Дата последнего пересмотра.