Замовлення списком Замовлення списком

Іксджева розчин для ін'єкцій 70 мг/мл флакон 1,7 мл №1

Amgen Europe B.V.
Артикул: 1050837

Інструкція

для медичного застосування лікарського засобу

ІКСДЖЕВА™

(XGEVA™)

 

 

Склад:

діюча речовина: деносумаб;

1 мл розчину містить 70 мг деносумабу, 1 флакон (1,7 мл) містить 120 мг деносумабу;

допоміжні речовини: сорбіт (E 420), кислота оцтова льодяна, натрію гідроксид, вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або жовтуватий розчин, що може містити незначну кількість від напівпрозорих до білих  білковоподібних часток.

 

Фармакотерапевтична група. Лікарські засоби для лікування захворювань кісток. Інші лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

Код АТХ М05В Х04.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії.

RANKL існує як трансмембранний або розчинний білок. RANKL необхідний для утворення, функціонування та виживання остеобластів - єдиного типу клітин, відповідальних за резорбцію кісток. Підвищена активність остеокластів стимулюється RANKL – головним медіатором деструкції кісток при їх метастатичному ураженні та мієломній хворобі. Деносумаб – це моноклональне антитіло людини (IgG2), яке з високою афінністю та специфічністю направляється та зв’язується з RANKL, попереджаючи виникнення взаємодії RANKL/RANK і призводячи до зниження  кількості та послаблення функції  остеокластів, таким чином зменшуючи резорбцію та деструкцію кісток, індуковану раком.

Гігантоклітинні пухлини кісток характеризуються експресією ліганду RANK неопластичними стромальними клітинами та RANK  остеокластоподібними гігантськими клітинами. У пацієнтів з гігантоклітинною пухлиною кісток деносумаб зв’язується з лігандом RANK, суттєво зменшуючи кількість або  елімінуючи  остеокластоподібні гігантські клітини. Як наслідок, зменшується остеоліз і проліферативна пухлинна строма заміщується непроліферативною диференційованою щільнотканинною новою кісткою.

Фармакодинамічні ефекти.

В клінічних дослідженнях фази ІІ серед пацієнтів з пізньою стадією злоякісних пухлин, які вражають кістки, підшкірне (п/ш) введення препарату Іксджева кожні 4 тижні або кожні      12 тижнів призводило до швидкого зниження маркерів резорбції кісток (uNTx/Cr, сироватковий CTx) із середнім зниженням на рівні приблизно 80% для uNTx/Cr, яке виникало протягом 1 тижня незалежно від попереднього лікування біфосфонатом або від вихідного рівня uNTx/Cr. В клінічних дослідженнях фази ІІІ середнє зниження на рівні приблизно 80% підтримувалося для uNTx/Cr через 3 місяці після початку лікування у 2075 пацієнтів із пізньою стадією раку, які отримували препарат Іксджева та не отримували внутрішньовенно біфосфонат.

Імуногенність.

В клінічних дослідженнях не було виявлено нейтралізуючих антитіл до препарату Іксджева. При застосуванні імуноферментного аналізу <1% пацієнтів, які отримували деносумаб до     3 років, були позитивними щодо ненейтралізуючих зв’язуючих антитіл без доказів порушеної фармакокінетики, токсичності або клінічної реакції.

Клінічна ефективність у пацієнтів з метастазами солідних пухлин в кістки.

Ефективність та безпека препарату Іксджева в дозі 120 мг після підшкірного введення кожні 4 тижні або золедронової кислоти в дозі 4 мг (корекція дози при погіршеній функції нирок) після внутрішньовенного введення кожні 4 тижні порівнювалися в трьох рандомізованих, подвійних сліпих, активно контрольованих дослідженнях у пацієнтів, які раніше не отримували внутрішньовенно біфосфонат і мали пізню стадію злоякісної пухлини з ураженням кісток: дорослі з раком молочної залози (дослідження 1), інші солідні пухлини або мієломна хвороба (дослідження 2) та рак передміхурової залози, резистентний до кастрації (дослідження 3). Пацієнти з остеонекрозом щелепи (ОНЩ) в анамнезі або остеомієлітом щелепи, пацієнти з активним захворюванням зубів або щелеп, яким необхідне стоматологічне хірургічне втручання, пацієнти, у яких не загоїлися рани після стоматологічного втручання/хірургічного втручання в ротовій порожнині, або пацієнти з будь-якими запланованими інвазивними процедурами не задовольняли критеріям для включення в ці дослідження. Первинні та додаткові кінцеві точки оцінювали появу однієї або більше кісткових подій  (КП). В дослідженнях, які демонструють більшу ефективність препарату Іксджева в порівнянні із золедроновою кислотою, пацієнтам пропонувався відкритий режим застосування препарату Іксджева в попередньо визначеній 2-річній розширеній фазі  лікування.

Препарат Іксджева знижував ризик розвитку КП і розвиток множинних КП (перша та  наступні) у пацієнтів з метастазами солідних пухлин в кістки (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Результати дослідження ефективності у пацієнтів з пізніми стадіями злоякісних пухлин, які уражають кістки

Назва патології/

Показник

Дослідження 1

рак молочної залози

Дослідження 2

інші солідні пухлини**

або мієломна хвороба

Дослідження 3

рак передміхурової залози

 Поширений рак (комбіновані дані)

Речовина

Іксджева

золедронова кислота

Іксджева

золедронова кислота

Іксджева

золедронова кислота

Іксджева

золедронова кислота

N

1026

1020

886

890

950

951

2862

2861

Перша КП

Медіана часу

(місяці)

НД

26,4

20,6

16,3

20,7

17,1

27,6

19,4

Різниця  медіан часу

(місяці)

ДВ

4,2

3,5

8,2

ВР (95% ДІ) /ЗВР (%)

0,82 (0,71; 0,95) / 18

0,84 (0,71; 0,98) / 16

0,82 (0,71; 0,95) / 18

0,83 (0,76; 0,90) / 17

Р-значення не меншої ефективності/ більшої ефективності

< 0,0001 / 0,0101

0,0007 / 0,0619

0,0002 / 0,0085

< 0,0001 / < 0,0001

Пропорція пацієнтів (%)

30,7

36,5

31,4

36,3

35,9

40,6

32,6

37,8

Перша та наступні КП*

Середня кількість/ пацієнти

0,46

0,60

0,44

0,49

0,52

0,61

0,48

0,57

Відношення ризиків (95% ДІ) / ЗВР (%)

0,77 (0,66; 0,89) / 23

0,90 (0,77; 1,04) / 10

0,82 (0,71; 0,94) / 18

0,82 (0,75; 0,89) / 18

Р-значення більшої ефективності

0,0012

0,1447

0,0085

< 0,0001

ПКП в рік

0,45

0,58

0,86

1,04

0,79

0,83

0,69

0,81

Перша КП або ГКЗ

Медіана часу

(місяці)

НД

25,2

19,0

14,4

20.3

17.1

26.6

19.4

ВР (95% ДІ) /ЗВР (%)

0,82 (0,70; 0,95) / 18

0,83 (0,71; 0,97) / 17

0,83 (0,72; 0,96) / 17

0,83 (0,76; 0,90) / 17

Р-значення більшої ефективності

0,0074

0,0215

0,0134

< 0,0001

Перше опромінення кісток

Медіана часу

(місяці)

НД

НД

НД

НД

НД

28,6

НД

33,2

ВР (95% ДІ) /ЗВР (%)

0,74 (0,59; 0,94) / 26

0,78 (0,63; 0,97) / 22

0,78 (0,66; 0,94) / 22

0,77 (0,69; 0,87) / 23

Р-значення більшої ефективності

0,0121

0,0256

0,0071

< 0,0001